قران احتیـــاج دارد به تدبـــر

 

  دریافت///  پایگاه صوتی اوابین کلیپ صوتی " قران احتیـــاج دارد به تدبـــر " از بیانات حضرت امام خامنه ای را نشر میدهد .


منبع این نوشته : منبع
صوتی ,احتیـــاج دارد ,قران احتیـــاج

قران احتیـــاج دارد به تدبـــر

 

  دریافت///  پایگاه صوتی اوابین کلیپ صوتی " قران احتیـــاج دارد به تدبـــر " از بیانات حضرت امام خامنه ای را نشر میدهد .


منبع این نوشته : منبع
صوتی ,احتیـــاج دارد ,قران احتیـــاج

قسمت اول | آیــات , روش تــکلم خـــدا با ما ....

 


دریافت//  پایگاه اوّابین اولین قسمت از سری  کلیپ های  صوتی " آیات, روش تکــلم خدا با ما "  از حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمود ابوالقاسمی درباره لزوم هماهنگی با آیات و انواع تکلم خدا با انسان را منتشر میکند
 

منبع این نوشته : منبع

مــاه رجب فــرصتی برای خــودسازی ....

 

دریافت// کلیپ صوتی " فرصتی برای خودسازی " از بیانات حضرت امام خامنه ای در توصیف فضائل ماه رجب


منبع این نوشته : منبع

مــاه رجب فــرصتی برای خــودسازی ....

 

دریافت// کلیپ صوتی " فرصتی برای خودسازی " از بیانات حضرت امام خامنه ای در توصیف فضائل ماه رجب


منبع این نوشته : منبع

ستــاره فـتاده در زمیـــن

 

  دریافت// پایگاه اوابین کلیپ صوتی " ستــاره فـتاده در زمیـــن " از حجت الاسلام پناهیان را منتشر میکند
 


منبع این نوشته : منبع
ستــاره فـتاده

ستــاره فـتاده در زمیـــن

 

  دریافت// پایگاه اوابین کلیپ صوتی " ستــاره فـتاده در زمیـــن " از حجت الاسلام پناهیان را منتشر میکند
 


منبع این نوشته : منبع
ستــاره فـتاده

شاخص ها؛ قسمت اول

 

دریافت// پایگاه اوابین مجموعه صوتی «شاخص ها» را درباره ی " شاخص های انقلابی گری " منتشر می نماید .


منبع این نوشته : منبع

شاخص ها؛ قسمت اول

 

دریافت// پایگاه اوابین مجموعه صوتی «شاخص ها» را درباره ی " شاخص های انقلابی گری " منتشر می نماید .


منبع این نوشته : منبع